Dzielą pieniądze

2.895.325 zł do podziału na kluby i stowarzyszenia sportowe w Głogowie. Trwa konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do miejskiej dotacji dla piłki nożnej przystąpi MZKS Chrobry i tym samym może otrzymać 890.665 zł. Kwota, podobnie jak ta w przypadku piłki ręcznej (SPR), obejmuje jednak tylko pierwsze półrocze. Wszystkie kwoty mogą jeszcze ulec zmianom. Ostateczny podział nastąpi po 7 stycznia, gdy upłynie termin składania ofert.

Czołówka sum dla poszczególnych klubów:
1. MZKS (piłka nożna) – 890.665 zł*
2. SPR (piłka ręczna) – 655.000 zł*
3. Piast (pływanie, siatkówka dziewcząt, piłka ręczna dziewcząt, lekkoatletyka) – 222.320 zł
4. GKJ (kick-boxing, judo) – 154.430 zł
5. Basket (koszykówka) – 131.500 zł
6. SPS (siatkówka) – 125.700 zł

* kwoty przyznane na pierwsze półrocze