Głogów w hołdzie majorowi Kurasiowi, ps. „Ogień”

Kilkanaście dni temu spotkaliśmy się na głogowskim cmentarzu przy ul. Legnickiej po raz pierwszy. Oddaliśmy cześć Mjr Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. „ŁUPASZKO”. W ostatnią środę zapaliliśmy znicz oraz odmówiliśmy modlitwę w intencji Stanisława Sojczyńskiego ps. „WARSZYC”. Tym razem pora oddać cześć kolejnemu Wielkiemu Bohaterowi.

Mjr Józef Kuraś ps. „OGIEŃ” – człowiek, który sprawił, że PPR na Podhalu zeszła do podziemia.

Król Podhala i tatrzański Janosik dwudziestego wieku, którego sława na Podhalu żyć będzie przez wiele lat, przekazywana z pokolenia na pokolenie”. Tak mówił o nim Stefan Korboński, w 1945 roku Delegat Rządu RP na Kraj.

(…) Józef Kuraś z kilkoma podwładnymi został otoczony w Ostrowsku koło Nowego targu 21 lutego 1947 roku. „My w tym czasie zauważyli, że jesteśmy okrążeni przez wojsko. „OGIEŃ” wtenczas powiedział do nas : chłopcy, mamy zdradę ze swoich i ażeby mi się ani jeden nie poddał. Jak giniemy, to giniemy razem i jako bohaterzy w obronie Ojczyzny”.

Walka trwała długo. „OGIEŃ” nie mając nadziei na wyjście z okrążenia, strzelił sobie w skroń. Gdy ubowcy zrzucili go ze strychu, na którym się bronił, jeszcze żył. Odwieziono go do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarł 20 minut po północy 22 lutego 1947 roku. Gdzie spoczywa – do dziś nie wiadomo.

W najbliższą sobotę 22 lutego spotykamy się o godzinie 16:50 przy głównym wejściu na cmentarz przy ul. Legnickiej w Głogowie. O godzinie 17:00 Uroczyste złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, wspólna modlitwa w intencji Pana Majora Józefa Kurasia w 67 rocznicę jego śmierci.

Uroczystości współorganizowane są przez Twórców Akcji Godzina dla Polski oraz Stowarzyszenie Sympatyków Chrobrego Głogów.