Górnik – Chrobry: sprawy organizacyjne

W związku z sobotnim wyjazdem do Wałbrzycha przedstawiamy kilka kwestii czysto organizacyjnych. Na mecz pojadą być może osoby, które do tej pory z tym wszystkim nie miały wiele wspólnego. Ale nie tylko do nich kierujemy wszelkie uwagi. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, od których nie ma żadnych wyjątków.

  • Obowiązuje punktualność. Zbiórka o godz. 13:00 spod hali oznacza dokładnie tyle, ile w tych słowach jest zawarte. Takie mecze rządzą się swoimi prawami, m.in. dłuższymi kontrolami przy wejściu na stadion, więc aby obejrzeć mecz od pierwszej a nie trzydziestej minuty wyjazd musi odbyć się zgodnie z planem.
  • Każdy z uczestników musi mieć ze sobą dowód osobisty bądź legitymację szkolną lub jeszcze inny dokument potwierdzający tożsamość: paszport, prawo jazdy itp.
  • Opłata za całą eskapadę (10 zł) będzie pobierana przy wchodzeniu do autokarów przez wyznaczone do tego osoby. Z zebranej kwoty zostanie oddzielona ta z przeznaczeniem na zakup wejściówek. Nikt więc nie kupuje biletów na własną rękę. Tę kwestię za całą grupę dopina odpowiednia osoba.
  • W autokarach obowiązuje stanowczy zakaz palenia papierosów. A autobusach ma być utrzymany bezwzględny porządek. Przy końcu podróży każdy jest zobligowany do ogarnięcia zajmowanego przez siebie miejsca. Osoby nie stosujące się do tych kwestii będą w sposób stanowczy „upominane”. Nikt też nie opuści autokaru po wyjeździe, jeśli w tym nie zostanie utrzymany porządek. Osoby pijane w ogóle nie wsiadają do pojazdów.
  • Wszyscy bezwzględnie stosują się do poleceń osób decyzyjnych. Te będą w każdym z pojazdów.
  • Na całej trasie postoje będą tylko w wyznaczonych miejscach przez osoby decyzyjne. Nie będzie żadnego postoju na życzenie pojedynczej osoby, tak więc swoje potrzeby załatwiamy zanim wsiądziemy do autokaru…
  • Na sektorze, podobnie jak podczas wcześniejszych etapów podróży, obowiązuje jeszcze bardziej bezwzględne stosowanie się do uwag i poleceń osób decyzyjnych, odpowiedzialnych za doping i oprawę. Nie ma robienia niczego na własną rękę, cokolwiek to oznacza.
  • Wszyscy na pomarańczowo! Koszulki, szaliki bardziej niż wskazane!