Pomarańczowa rewolucja! Przemysław Bożek prezesem!

Sobotnie Walne Zebranie to nowy rozdział w kilkudziesięcioletniej historii MZKS-u Chrobry Głogów. Do zapowiadanej wcześniej dymisji podał się, wraz z całym Zarządem, dotychczasowy prezes klubu – Henryk Pawlak. Najwyższą funkcję pełnił będzie teraz Przemysław Bożek, natomiast pozostali członkowie Zarządu przedstawiają się następująco:
Dwaj wiceprezydenci naszego miasta – Leszek Szulc i Leszek Rybak, Janusz Piechocki, Michał Krawczyk, Tomasz Szyszkowski, Marcin Kania, Karol Szczepaniak, Maciej Koliński, Czesław Cichoń oraz Piotr Kłak.

Obrady rozpoczęły się od… półgodzinnej przerwy. Wszystko za sprawą nieobecności większości członków klubu, czyli stale powtarzający się scenariusz. Na sali było ich raptem 80, z czego uprawnionych do głosowania 67. Zgodnie ze statutem należało w tym momencie zarządzić dłuższą chwilę wytchnienia. Po 30 minutach wrócono do zebrania, już z taką liczbą osób, jaka tego dnia pofatygowała się do salki przy Zespole Szkół Samochodowych.
Oficjalne rozpoczęcie to wybranie przewodniczącego i protokolanta Zebrania. Tę pierwszą funkcję większością głosów powierzono Karolowi Szczepaniakowi, drugą zaś Zbigniewowi Szykulskiemu.
Zaraz po tym przystąpiono do zmian w porządku obrad, co stało się na wniosek Macieja Kolińskiego. Zaakceptowane przez znaczną część obecnych punkty, które dają możliwość odwołania starego oraz powołania nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przeistoczyły spotkanie sprawozdawcze w sprawozdawczo-wyborcze. W tym miejscu po raz pierwszy tego dnia wdarły się drobne utarczki słowne z dotychczasowymi władzami. Szczerze, nie wiemy co one miały na celu i do czego prowadziły. Zresztą, jak chyba większość zebranych.
W dalszej kolejności poproszono o wybór Komisji Roboczych: uchwał i wniosków oraz mandatowej. Każda zrzeszająca po dwóch członków. W pierwszej znaleźli się Paweł Pachuta wraz z Marcinem Marciszakiem, w drugiej Barbara Gawlas i Stanisław Kołtowski.
W związku z zaakceptowaniem włączenia do obrad punktów, które miały na celu wybór nowych włodarzy MZKS-u, należało także powołać członków Komisji Skrutacyjnej. W niej znalazły się trzy osoby: Łukasz Wawrzyniak, Bartłomiej Szwiec i Maciej Piszlewicz.
Dalsza, najdłuższa część spotkania to odczytanie sprawozdań: Zarządu, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej. Rozpoczął Henryk Pawlak, który spowiadał się w imieniu swoim i pozostałych członków z ostatnich 4 lat trwania kadencji, a więc są to lata 2002-2006. Wyznania grzechów w zasadzie nie usłyszeliśmy, a chcieliśmy i mieliśmy prawo tego oczekiwać… Zaznaczył, że pragnęli już wcześniej powołać wybory, widząc, co się dzieje, ale uniemożliwiło to kilka czynników. Jednym z nich była własna ambicja, która miała im nakazywać realizowanie kolejno stawianych przed sobą celów i założeń. „Kiedy przychodziłem do tego klubu, zastałem w nim kompletny bałagan, przede wszystkim w dokumentach.” Usłyszeliśmy także o innych problemach, z jakimi musieli się zmagać. O „aferze biletowej”, szwankującej organizacji, wojnie z kibicami i piłkarzami, którym nie wypłacano należnych pieniędzy. Wszystko się gromadziło w kupę, aż w końcu przyszedł czas spadku do IV ligi. Były już prezes Chrobrego jako swój sukces przywołał powrót do grona III-ligowców i poukładanie istotnych, wyżej wymienionych spraw. Wyraził ubolewanie nad kondycją finansową klubu: „Działamy w jednym z najbogatszych regionów w Polsce, a mimo to możemy liczyć tylko na drobniejszych sponsorów. To przecież kropla w morzu potrzeb. Sam KGHM przez minione 4 lata wspomógł nas kwotą w wysokości 150 tys. zł… Wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja. Zaległe stypendia i premie dla zawodników za rok 2004, długi względem Izby Skarbowej, Impela, Zagłębia Lubin, NSZZ-u „Solidarność”, ZUS-u i nie tylko. Jedynie sprawa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wydaje się zmierzać w dobrym kierunku, jest porozumienie, a to najważniejsze.” Henryk Pawlak wymienił źródła dochodów klubu, dodając jednocześnie: „Może się wypaliliśmy, ale nauczyliśmy się żebrać i prosić.” Zanegował zmiany statutowe z marca 2005 roku i umiejętności piłkarzy Chrobrego, twierdząc, że nawet III liga zdaje się przerastać część z nich, stąd konieczne zmiany w finansowaniu zawodników. Raz jeszcze przywołał zadłużenie MZKS-u, usprawiedliwiając się tym, że robili wszystko, co mogli. Zakończył podziękowaniami i życzeniami: „Czuję się poniżony takim traktowaniem, ale dziękuję za współpracę. Pragnę podziękować kibicom, którzy tworzyli doping i oprawy wizualne na meczach Chrobrego, a którzy przyczynili się do poprawy wizerunku głogowskiego stadionu. Zrobili naprawdę dużo, by podnieść w górę image naszego klubu. Nowym władzom życzę sukcesów.” Po chwili, zgodnie z zapowiedziami, złożył dymisję swoją i całego Zarządu (nie wszyscy raczyli nas swoją obecnością, część ograniczyła się do wcześniejszego złożenia rezygnacji na piśmie).
Sprawozdanie finansowe przedstawił nam Zbigniew Sienkiewicz. Tyczyło się ono roku poprzedniego. Przychód wyniósł ponad 1.060.000 zł, z czego 900.000 zł jest zasługą miasta. Resztę stanowią m.in. pieniądze za transfery (12.000 zł), sprzedaż karnetów i biletów (15.000 zł), składki członkowskie (14.000) czy darowizny (17.000) i reklama (40.000). Zadłużenie względem ZUS-u i US to blisko, bagatela, 500.000 zł, względem przewoźników natomiast ok. 100.000 zł. Były wiceprezes Chrobrego zaznaczył, że jest tego więcej, a część o ten dług się po prostu nie upomina. Są to zaległości nawet z lat 2000-2001. Mimo zapewnień poprzedniej władzy, że zastopowali systematyczne powiększanie się długu, dowiedzieliśmy się, iż strata za rok 2006 to ponad… 100.000 zł.
Zbigniew Szykluski dodał zaś, że w ciągu kilku ostatnich lat klub kilkukrotnie nawiedzały kontrole, m.in. ta z ZUS-u, która trwa aż po dzień dzisiejszy, jednak nie mamy podstaw, by obawiać się identycznej sytuacji, jak w przypadku Miedzi Legnica. Przypomnijmy – u obecnego II-ligowca doszukano się blisko 1.000.000 zł zaległości.
Ostatnim sprawozdaniem było, a właściwie miało być, to wychodzące od Komisji Rewizyjnej. Dlaczego miało? Maciej Koliński wytłumaczył zgromadzonym, że w ciągu niespełna roku swojej działalności spotykali się z brakiem chęci współpracy ze strony Zarządu. „Odmawiano nam wglądu do dokumentów, zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych i mamy na to dowody, dlatego też nie jesteśmy w stanie przedstawić odpowiedniego sprawozdania. Działań włodarzy klubu nie można oceniać pozytywnie. Nadszedł czas na zmiany, panowie…” – zaznaczył.
Oba sprawozdania, Zarządu i finansowe, nie zostały przyjęte przez głosujących, co, w połączeniu z konkretnymi zarzutami, najwidoczniej zabolało tych ustępujących. Zbigniew Sienkiewicz kategorycznie nie zgodził się z faktem, jakoby mieli utrudniać pracę Komisji Rewizyjnej, Henryk Pawlak zaznaczył natomiast, iż w odczytanym przez siebie sprawozdaniu jest tylko i wyłącznie prawda. Obaj panowie opuścili zajmowane przez siebie stanowisko, na chwilę zasiadając wśród pozostałych członków, co skwitowano w jedyny możliwy sposób – śmiechem. Prawdziwy cyrk, bo tak na pewno nie postępują, a bynajmniej nie powinni tego robić poważni ludzi sprawujący poważne funkcje. Ostatnie słowa, jakie wydobyli to: „Nie mamy zamiaru uczestniczyć w ukartowanej farsie.” Ostatnie, bowiem po chwilowej przerwie nie pojawili się już na sali…
Reszta zgromadzonych dopełniła formalności odwołując tych, którzy nie zdążyli zrobić tego sami. Następnie zgłoszono kandydatury na nowych członków 11-osobowego* Zarządu i 3-osobowej Komisji Rewizyjnej, po czym przystąpiono do głosowania. Wyniki przedstawiają się następująco:

ZARZĄD MZKS CHROBRY GŁOGÓW:

1. Czesław Cichoń – 57 głosów
2. Przemysław Bożek – 56 głosów / PREZES
3. Leszek Szulc – 56 głosów / WICEPREZES
4. Maciej Koliński – 56 głosów / WICEPREZES
5. Karol Szczepaniak – 56 głosów
6. Leszek Rybak – 55 głosów
7. Tomasz Szyszkowski – 52 głosy
8. Janusz Piechocki – 52 głosy / WICEPREZES
9. Piotr Kłak – 52 głosy
10. Marcin Kania – 48 głosów
11. Michał Krawczyk – 47 głosów
———————————————
12. Leszek Soboń – 12 głosów
13. Tomasz Granat – 10 głosów
14. Piotr Trempała – 5 głosów
15. Henryk Łysiak – 4 głosy
16. Ryszard Papuszka – nie wyraził zgody na kandydowanie

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Igor Chojnacki / PRZEWODNICZĄCY
2. Tomasz Jankowski
3. Łukasz Krawczyk

Cała trójka otrzymała maksymalną ilość głosów, będąc jedynymi kandydatami do sprawowania tej funkcji.

Wcześniej, w trakcie ustalania ostatecznych wyników, poproszono o zabranie głosu chętnych do tego osobom. Przemysław Bożek zgłosił wniosek o szczegółowe sprawozdanie finansowe klubu z kilku ostatnich lat ze szczególnym uwzględnieniem roku 2006, co zostało zaakceptowane przez zgromadzonych. Dokładniej – są to istotne dla nowej władzy informacje komu i ile jesteśmy dłużni.

*podczas zebrania padła propozycja powiększenia składu Zarządu do 15 osób. Spotkało się to jednak ze śladowym zainteresowaniem i przegłosowano, iż liczba jego członków pozostanie nienaruszona i będzie liczyła co najmniej 5, a maksimum 11 osób.

Cześć z osób, które znalazły się w Zarządzie naszego klubu każdy z Was zapewne zna. Choćby z samego stadionu. Ci, którzy mają bądź mieli okazję bliższego ich poznania, z całą pewnością zdają sobie sprawę z faktu, iż są to ludzie, którym rzeczywiście zależy na dobru Chrobrego. Jak wiemy, w ostatnich latach członkostwo w Zarządzie niekoniecznie szło w parze z oddaniem się w pełni pomarańczowym barwom. Nadchodzą lepsze czasy? Oby. W każdym razie mamy poważne powody ku temu, by wierzyć, że ta nowa era MZKS-u będzie lepsza i piękniejsza. Przed nowymi włodarzami sporo ciężkiej i wytrwałej pracy, ale pracy, która cieszy. Mają swoje cele i jesteśmy pewni, że zrobią naprawdę wiele, by im sprostać, konsekwentnie dążąc do ich zrealizowania. Cierpliwości, a efekty na pewno przyjdą. Powodzenia!

Tylko Chrobry!