Stowarzyszenie Sympatyków Chrobrego informuje

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z działalnością i celami powstałego Stowarzyszenia Sympatyków Chrobrego Głogów.

Dnia 1 czerwca 2006 roku odbyło się pierwsze walne zebranie Stowarzyszenia Sympatyków Chrobrego Głogów.
Przedmiotem posiedzenia było przyjęcie regulaminu Stowarzyszenia i wybranie władz.
Członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Chrobrego Głogów wybrali 9-cio osobowy zarząd, skarbnika, sekretarza i prezesa. Dokonano także wybory komisji rewizyjnej.
Celem Stowarzyszenia jest:
– działanie na rzecz popularyzacji Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chrobry Głogów;
– popularyzowanie piłki nożnej wśród społeczeństwa;
– promocja i popieranie wszelkich działań mających za cel poprawę sytuacji finansowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chrobry Głogów;
– tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi wsparciem działalności Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chrobry Głogów;
– organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, turniejów, wyjazdów integracyjnych, wycieczek, rajdów, imprez sportowych, kulturowych, oraz innych imprez,
– rozwój i wspieranie sportu w Głogowie;
– propagowanie sportu, oraz wychowanie młodzieży w duchu sportowej rywalizacji.

Pragniemy także państwu przypomnieć dotychczasowe działania Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenie ufundowali flagę „Pokolenie JP II”, która uczciła pamięć Wielkiego Polaka.
Kolejna akcja związana była z biletami rodzinnymi (czyli otwarcie stadionu na miasto i rodziny)
Stowarzyszenie przeprowadziło także akcję związaną z włączeniem Głogowa do organizacji ME w 2012 (Głogowskie obiekty mogą być wykorzystane jako obiekty treningowe dla drużyn uczestniczących w ME 2012 a grające swoje mecze np. we Wrocławiu czy Poznaniu).

KONTAKT

Prezes: Przemysław Bożek tel. 608 588 884
Sekretarz: Paweł Chruszcz tel. 501 107 431
woda@master.pl
www.chrobry.glogow.pl
www.chrobry.glogow.org

Z wyrazami szacunku
Przemysław Bożek
Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Chrobrego Głogów