Walne w Chrobrym

W najbliższą sobotę o godz. 10:00 w salce rozgrzewki w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2008. W zebraniu uczestniczyć i głosować mogą wszyscy członkowie klubu z uregulowanymi składkami członkowskimi. MZKS Chrobry informuje, że wszelkie zaległości należy uiścić do momentu spotkania. Można do uczynić do piątku w siedzibie klubu (biuro w budynku „Chrobry” czynne od godz. 8:00 do godz. 16:00) bądź w dniu zebrania na miejscu.

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Otwarcie zebrania,
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania,
3. Zatwierdzenie porządku zebrania,
4. Wybór komisji:
– uchwał i wniosków (2 osoby),
– mandatowej (2 osoby),
5. Sprawozdanie zarządu,
6. Sprawozdanie finansowe,
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej,
8. Przyjęcie przez zebranie sprawozdań:
– sprawozdanie zarządu,
– sprawozdanie finansowe,
– sprawozdanie komisji rewizyjnej,
9. Zmiana statutu klubu,
9. Dyskusja.