Ważne: kolejne decyzje w sprawie wyjazdów i meczów w Głogowie

Po rozmowie w ograniczonej grupie decyzyjnych i zajmujących się organizacją meczów od strony kibicowskiej osób wprowadzamy absolutny zakaz spożywania alkoholu podczas wyjazdów za Chrobrym. Nie ma przyzwolenia na wnoszenie alkoholu do środków transportu, a osoby nietrzeźwe nie jadą na mecz. Powyższa decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i nie ma od niej jakichkolwiek wyjątków. Każda osoba chcąca brać udział w życiu kibicowskim ma obowiązek dostosowania się.
Podobne zasady obowiązywały u nas przez dłuższy czas w niedalekiej przeszłości. Później zapanowało ogólne przyzwolenie na alkohol, ale część z nas zaczęła stanowczo zbyt często z tego korzystać. Innym argumentem jest napływ nowych osób do naszej grupy, czemu sprzyja m.in. wynik sportowy, które nie do końca wiedzą jak się zachować. Musimy dbać o nasz wizerunek poza Głogowem i wśród przewoźników, których mamy i tak niewielu, stąd kilka decyzji w krótkim odstępstwie czasu.
Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że spożywanie alkoholu jest prawnie zabronione podczas imprez masowych. Kamery na naszym stadionie w trakcie trwania meczu pracują intensywnie, więc niektórzy przekonali się, że jedno piwo to nie wydatek kilku złotych, a suma kilkaset razy większa. Absolutny zakaz!