Zbiórka pieniędzy na flagę – ciąg dalszy…

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę osób, które wsparły finansowo powstanie flagi na 60-lecie klubu:

1. Emigranci – 550zł
2. Zbigniew Potoczny – 80zł
3. Magda & Przemek – 70zł
4. Ave Lord – 50zł
5. Paweł Chruszcz – 50zł
6. Piotr Kłak – 50zł
7. Magdalena Zielińska – 50zł
8. Michał M., Kopernik – 50zł
9. Nuno Gomez – 35zł
10. Gawron – 35zł
11. Piotrek – 20zł
12. Tomala – 10zł

Wyrazy podziękowania! Listę będziemy aktualizować na bieżąco.