Celuloza nie chce grać

Na dzień przed meczem Celuloza Kostrzyn poinformowała, że nie jest w stanie być gospodarzem zawodów z Chrobrym Głogów ze względu na sytuację powodziową w swoim mieście.
– W dniu 11 czerwca 2010r. o godz. 10:45 wpłynęło do klubu pismo, adresowane do właściciela stadionu w Kostrzynie nad Odrą, czyli dyrektora MOSIR-u, w którym burmistrz miasta Kostrzyn wydał zakaz przeprowadzenia meczu na kostrzyńskim stadionie. Burmistrz powołał się w swoim piśmie na opinię Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, którzy stwierdzili, że rozegranie zawodów dniu 12 bm. będzie stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników oraz przybyłych kibiców – czytamy w wystosowanym do klubu piśmie.
Jednocześnie działacze Celulozy nie mają możliwości znalezienia zastępczego obiektu, w związku z czym zwrócili się z prośbą do DZPN-u o wyznaczenie nowego terminu spotkania. Ten z kolei zareagował szybko – nakazał przenieść zawody na inny obiekt, a jeśli tak się nie stanie, mecz zostanie odwołany i dalsze decyzje co do niego związek podejmie na swoim posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Cała sprawa powinna się ostatecznie wyjaśnić w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu minut.