Nikłe zainteresowanie sprawami klubu

Posiedzenie członków klubu znów cieszyło się niewielkim zainteresowaniem. W czwartkowym zwyczajnym walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym udział wzięło jedynie 15 osób, które nie dokonały wielkich zmian w składzie zarządu klubu. Jego ilość została zredukowana do pięciu osób. Te w znacznej mierze pokrywają się z tymi zarządzającymi Chrobrym w poprzedniej kadencji. Są to Piotr Kłak, Paweł Chruszcz, Marcin Kania, Tomasz Szyszkowski oraz Stanisław Kwiatkowski.

Elementem spotkania było m.in. przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010. Ten przedział czasowy Chrobry zakończył ze stratą ok. 157 tys. zł., więc nie udało się powtórzyć dodatniego bilansu za rok 2009 (wówczas zysk w wysokości ok. 80 tys. zł.). W poprzednim roku klub wydał 2 286 696 27 przy zysku 2 129 086 94. Zadłużenie MZKS-u wynosi z kolei ok. 830 tys. zł. Jednocześnie klubowi działacze zaznaczyli, że ubiegłoroczna strata do końca września powinna zostać uregulowana, bo już w tym momencie wyraźnie stopniała.

Ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium, podobnie jak komisji rewizyjnej.

W punkcie uchwał i wniosków zatwierdzono zmniejszenie ilości członków w zarządzie do „od 5 do 9 osób”. Na kolejną kadencję zaproponowano pięć kandydatur. Wszystkie zaakceptowano w tajnym głosowaniu.

Zarząd:
Piotr Kłak
Paweł Chruszcz
Marcin Kania
Tomasz Szyszkowski
Stanisław Kwiatkowski

Komisja rewizyjna:
Igor Chojnacki
Tomasz Jankowski
Łukasz Krawczyk

Dość obszerna była też dyskusja. Najdłużej zajęła debata nad wysokością cen biletów na mecze drugiej ligi, przy czym zarząd zapewnił, że tematem ostatecznie zajmie się po przyznaniu licencji na grę w tej klasie rozgrywkowej, i brakiem oplakatowania miasta przed domowymi spotkaniami Chrobrego. Tu tłumaczono m.in., że taka forma reklamy nie robiła znaczącej różnicy, a pochłaniała ok. 2 tys. zł.

escort mersin