O stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu Sympatyków Chrobrego Głogów


 • Celem Stowarzyszenia jest:

  • działanie na rzecz popularyzacji Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chrobry Głogów;

  • popularyzowanie piłki nożnej;

  • promocja i popieranie wszelkich działań mających za cel poprawę sytuacji finansowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chrobry Głogów;

  • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi wsparciem działalności Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chrobry Głogów;

  • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, turniejów, wyjazdów integracyjnych, wycieczek, rajdów, imprezy sportowych, kulturowych, oraz innych imprez;

  • rozwój i wspieranie sportu w Głogowie;

  • propagowanie sportu, oraz wychowanie młodzieży w duchu sportowej rywalizacji.

 • Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;

  • prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej;

  • współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;

  • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji dotyczących działalności Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chrobry Głogów;

  • wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji materialnej i sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chrobry Głogów.

  • inne działania realizujące cele statutowe.

escort mersin