Pierwszy raz od lat klub wyszedł na plus

Garstka członków klubu przybyła dziś do salki rozgrzewki głogowskiej hali widowiskowo-sportowej na walne zebranie sprawozdawcze z działalności MZKS Chrobry Głogów za okres VI 2008 – VI 2009. Około 25 osób tradycyjnie nie wystarczyło do uzyskania kworum, dlatego też samo walne rozpoczęło się z kilkunastominutowym poślizgiem i od tej pory przebiegało już bardzo sprawnie.
Posiedzenie od zaprezentowania sprawozdania za rok ubiegły prezes klubu Przemysław Bożek rozpoczął od przypomnienia po krótce największych sukcesów klubu w przeszło 60-letniej historii. Nawiązując do pięknej tradycji głogowskiego futbolu, jako pierwszy krok do napisania kolejnej karty w dziejach klubu uznał zatrudnienie trenera Janusza Kubota. Kolejnym krokiem klubu ma być wywalczenie awansu do II ligi i jest to cel jaki został postawiony przed pierwszym zespołem.
W ciągu roku 8-osobowy zarząd klubu zbierał się 21 razy i skupiał się w swojej pracy oprócz spraw czysto sportowych m.in. nad: redukcją zadłużenia, poszukiwaniem sponsorów, zgłoszoniem herbu do urzędu patentowego, przekształceniem klubu w organizację pożytku publicznego, nawiązaniem porozumień o współpracy z okolicznymi klubami (LZS Ostaszów, Amator Wierzchowice, Sparta Przedmoście, LUKS Ziemia Lubińska).
Sprawozdaniem finansowe przedstawił wiceprezes Janusz Piechocki, który oznajmił, że po raz pierwszy od wielu lat klub uzyskał zysk 43 tysiące złotych za działalność w ubiegłym roku. Jak zauważył wiceprezes klubu było to wynikiem m.in. podpisania umów sponsorskich na sumę 52 tysięcy złotych, ustanowienie instytucji członka wspierającego, co dało klubowi wzrost przychodu z tytułu składek do 12 tysięcy złotych.
Wszelkie zobowiązania klubu są spłacane na bieżąco, a ponadto klub podejmuje szereg starań o zmniejszenie zadłużenia przede wszystkim z lat 2001-02, które narosło w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym. W pierwszej z instytucji po uwzględnieniu odsetek dług klubu wynosi 670 tysięcy złotych i jest to kwota, której ZUS nie chce rozłożyć na raty, przez co klub nie jest w stanie jej samodzielnie spłacić. W drugiej z instytucji sytuacja wygląda znacznie lepiej. Klubowi dług podzielono na raty i dzięki systematycznemu spłacaniu, kwota zadłużenia wynosi obecnie 70 tysięcy złotych. W podsumowaniu wiceprezes Piechocki zauważył, że: „W chwili przejmowania klubu mówiło się o 300 tysiącach złotych zadłużenia klubu. Niestety już pierwsze dni brutalnie zweryfikowały rzeczywistość i okazało się, że klub ma ponad milion złotych wszelkich zobowiązań. Dzięki wytężonej pracy wszystkie drobne zadłużenia zostały w całości spłacone, a pozostały jedynie te w dwóch urzędach państowowych”.
Sytuację w zespołach młodzieżowych przedstawił trener koordynator Paweł Rząsa. Jako największy sukces tegoroczny uznał awans zespołów juniorskich do Ligi Dolnośląskiej. Zauważył przy tym, że jeszcze w 2007 roku spośród sześciu drużyn młodzieżowych żadna nie występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej województwa, a w przyszłym wszystkie dziewięć wystąpi w najwyższych ligach Dolnego Śląska. Nad tymi sukcesami pracuje sztab dziewięciu trenerów, którzy systematycznie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez piłkarski związek, dzięki czemu stale polepszają swoje umiejętności. Efektem pracy głogowskich szkoleniowców są powołania dla 7 zawodników i 1 zawodniczki MZKS-u do reprezentacji Dolnego Śląska. W ciągu minionego roku klub uczestniczył ponadto w organizacji 11 turniejów dla drużyn młodzieżowych, a drużyny Chrobrego wyjechały już na 7 obozów m.in. do Srebnej Góry czy Miejskiej Górki.
Wspomnieć należy również o klasach sportowych, które działają w głogowskich szkołach. Do klas w II LO i gimnazjum nr. 1, dołączy od nowego roku szkolnego również klasa w gimnazjum nr. 3, co jest kolejnym sukcesem naszego klubu, w kwestii szkolenia przyszłych pokoleń piłkarzy.
Wszystkie sprawozdania zostały wraz z absolutorium dla zarządu klubu przyjęte poprzez aklamację. Wprowadzone w życie zostały również drobne zmiany w statucie klubu mające usprawnić jego funkcjonowanie w przyszłości.
W kończącej obrady części poświęconej dyskusji, najwięcej miejsca zajęła rozmowa na temat nieszczęsnej pierwszej płyty stadionu i jej przyszłości, na którą faktycznie klub nie ma większego wpływu. Pojawił się również pomysł zorganizowania w przyszłym roku jubileuszowego pojedynku z okazji 30-lecia dojścia do półfinału Pucharu Polski Chrobrego Głogów z Legią Warszawa. Prezes klubu uznał, że szansa na organizację takiego spotkania jest i obiecał, że klub podejmie starania o to, aby się odbył.