Po raz kolejny w walce o przyszłość

W najbliższą sobotę o godz. 16:00 w salce treningowej hali widowiskowo-sportowej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków MZKS Chrobry Głogów, podczas którego albo zostanie wybrany nowy Zarząd, albo udzieli się pełnego poparcia dla obecnych włodarzy, tym samym pozwalając im na dalsze wykonywanie swojej pracy dla klubu. Przypominamy o uregulowaniu składek, co jest warunkiem uczestnictwa w zebraniu. Finansowe zaległości można opłacić w dniu spotkania przed samym zebraniem.

Jest to normalna procedura, gdyż tego typu zebrania odbywają się raz na 4 lata. Co prawda już w styczniu dokonano wyboru nowych władz, ale wówczas było to podyktowane ustąpieniem poprzedników. Tak więc nowy Zarząd musi poddać swoją blisko półroczną pracę opinii publicznej w postaci członków klubu, którzy poprzez głosowanie zadecydują o ich dalszym bycie lub niebycie w roli władz MZKS-u.

Nie ukrywamy, że liczymy na identyczny scenariusz, jak w przypadku styczniowego Walnego. Nie trzeba się wybitnie znać na futbolu i całej jego otoczce, by dostrzec poprawę na przestrzeni ostatnich miesięcy. Nie tylko w kwestiach czysto sportowych, bo to nie tylko utrzymanie III ligi w Głogowie i nie tylko poprawa gry zespołu rezerw. Już pomijając to, że niektórzy chyba po raz pierwszy wreszcie dowiedzieli się, że w klubie funkcjonuje coś takiego, jak kilka drużyn juniorskich. Ogólnie rzecz tyczy się poprawy wizerunku MZKS-u i, co chyba najważniejsze, nie tyle utrzymywanie długu na jego stałym poziomie, co jego niwelowanie. Może nieznacznie, ale jednak.
Głos oczywiście należy do każdego z osobna. Po raz kolejny decydujecie o przyszłości naszego wspólnego klubu.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdania:
– sprawozdanie z prac Zarządu,
– sprawozdanie finansowe,
– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
7. Zgłaszanie kandydatów do:
– Zarządu,
– Komisji Rewizyjnej.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Dyskusja.
10. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja.
12. Zakończenie zebrania.