W sobotę walne nt. spółki

Przypominamy o sobotnim nadzwyczajnym walnym zebraniu członków MZKS-u Chrobry Głogów, którego głównym tematem będzie przekształcenie się stowarzyszenia w sportową spółkę akcyjną na bazie Głogowskich Obiektów Sportowych. W tym wypadku walne musi podjąć stosowną uchwałę. Spotkanie zaplanowano na godz. 8:30 w hali widowiskowo-sportowej. Klub prosi o uregulowanie członkowskich składek, co jest warunkiem czynnego uczestnictwa w posiedzeniu.

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
– Mandatowej (2 osoby),
– Uchwał i Wniosków (2 osoby).
5. Dyskusja na temat przyszłości Klubu.
6. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie przeniesienia sekcji piłkarskiej Klubu do Spółki Głogowskie Obiekty Sportowe.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie zebrania