Walne w Chrobrym!

11 marca tj. w sobotę o godz. 11:00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MZKS Chrobry Głogów.
Program zebrania:11 marca tj. w sobotę o godz. 11:00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MZKS Chrobry Głogów.

Program zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków oraz wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
3. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2005r.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Przedstawienie złożonych dymisji Zarządu.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Wybory uzupełniające.
8. Dyskusja, wnioski i sprawy różne.

Po spotkaniu pojawi się obszerne sprawozdanie.